Postup pro vyplňování zápisu o utkání a jeho vkládání do Registru ČAST

16.11.2017 09:49

Byl vypracování návod - Postup pro vyplňování zápisu o utkání a jeho vkládání do Registru ČAST

Žádáme správce oddílů, aby se s výše uvedeným návodem seznámili a při zadávání výsledků do systému STIS již podle něho postupovali.

 

 

Zpět