Informace RSST

11.10.2017 14:51

Ještě než se naplno rozjedou všechny soutěže, chci předejít případným nepříjemnostem s pokutami za zápis, pro jistotu opakuji :

Dle SŘ musí být zápisy o utkání zadány (správcem  klubu) do Centrálního Registru nejpozději do 24 hodin po ukončení zápasu.

Prováděcím předpisem k SŘ je Rozpis soutěží 2017-2018 (včetně sankcí). Dodržování pravidel Rozpisu již nebude dále urgováno.

Případné postihy a jejich plnění bude uvedeno ve STISu. 

 

Správce klubu zadá v Registru kompletně celý zápis, včetně jednotlivých setů!!

Nezadávejte tzv. předběžné výsledky tzn.výsledek bez vyplněného zápisu !!!

Celkem se jedná o  3 formuláře-obrazovky, nutno vše vyplnit , odeslat.

Pozor liší-li se datumy proti rozlosování a proti zadávání nelze zápis korektně zadat-uložit např. /není vidět seznam rozhodčích (1. formulář),nelze vybírat ze seznamu hráčů (2.formulář), nelze ukládat (3.formulář) /

Je-li zápis ve STISu včas zadán, není nutné fyzický zápis emailem posílat vedoucímu soutěží. Pro případnou kontrolu jej však uschovejte do konce sezony.

Klub, který nemá možnost zápis elektronicky zadat , či se zadáním má problém, musí neprodleně kontaktovat vedoucího soutěží .

 

Výše uvedené se týká klubů:

Jiskra H.Brod, Sokol Ledeč n.S., CHS Chotěboř, SK Stříbrné Hory, Sokol H.Studenec, ZŠ Nuselská HB, Sokol Mírovka, SB Světlá n. S.

Správci klubů zodpovídají za správnost údajů vložených do Registru.

 

Ostatním klubům :  HB Ostrov,Hasiči Jitkov, Sokol Přibyslav, Sokol Maleč, ZOD Kámen, TJ Šmolovy, je dle dohody prováděna centrální správa na základě emailem zaslaného fyzického zápisu , za správné vložení tohoto zápisu do Registru zodpovídá centrální správce.

 

Dotazy: mikot@centrum.cz  nebo 774115354

 

S pozdravem

 

Miloslav Kotil

předseda

Regionální svaz stolního tenisu

Havlíčkův Brod

tel.: +420 774 115354

mailto: mikot@centrum.cz

           info@rssthb.cz

 

 

Zpět